ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 [ย้อนกลับ]
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที1
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ (2)
ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (ครั้งที่2)
ประกาศขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ 16มกราคม2563
ประกาศEGP ม.ค.63
สขร. ม.ค.63
สขร . เดือน มกราคม 2563
7 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
31 ม.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง