ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ย้อนกลับ]
สขร.1 ก.พ.63
14 ก.พ.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ. 63 ประกาศผู้ยชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24ก.พ.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง