ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 [ย้อนกลับ]
16 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กันยายน 2565 รายงาน สขร.ประจำเดือน กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบติดตามยานพาหนะแบบ Online (GPS Tracking ID 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กันยายน 2565 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลายประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง