ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโดยวิธีตกลงราคา

การจัดซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา
รายละเอียด ตามไฟล์แนบ :


ไฟล์แนบ : เอกสาร 1. คลิกที่นี้
ไฟล์แนบ : เอกสาร 2. คลิกที่นี้
ไฟล์แนบ : เอกสาร 3. คลิกที่นี้

ไฟลแนบ : -
เพิ่มข้อมูลโดย ผู้ดูแลระบบ