ประกาศสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ณ.วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ณ.วันที่ 29 มิถุนายน 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
คลิกดาว์นโหลดไฟล์ที่นี้ ไฟล์แนบ : 6107181307.pdf คลิกที่นี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
ไฟลแนบ : 170718025302.pdf
เพิ่มข้อมูลโดย ผู้ดูแลระบบ