2.งวดงาน โรงจอดรถ รั้ว หลังคา ปี 62.....ณ.วันที่ 17 เม.ย 2562
4.บก 01 รั้ว หลังคา โรงจอดรถ.....ณ.วันที่ 17 เม.ย 2562
ขออนุมัติประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.2562
ขออนุมัติประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ขึ้นเว็ปไซต์หน่วยงาน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดอุทัยธานี
นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สั่ง ณ.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
คู่มือจัดการข้อร้องเรียน
ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล............................................................................................สิงหาคม2561
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์..............................................................................................สิงหาคม2561
ซ่อม ITA EB1 ไตรมาส 4 รพ.หนองขาหย่าง..........................................................วันที่27สิงหาคม2561
ซ่อม ITA EB9 EB10 ไตรมาส 4 รพ.หนองขาหย่าง......................................................................วันที่27สิงหาคม2561
ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน กันยายน2561
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสนับสนุนบริการเป็นอาคารเรือนผู้ป่วยใน ขนาด30เตียง
ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ลงเว็บไซค์ของหน่วยงาน กันยายน 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ณ.วันที่ 26 กันยายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเปลีย่นเพดานจากคอนกรีดเป็นเมทัลซีททางเชื่อมระหว่างตึก ประกาศ ณ.วันที่ 2 ตุลาคม 2561
วันที่14มิ.ย.2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ.30ต.ค.2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา ณ.วันที่30พ.ค.2562
รายละเอียดแนบท้ายแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ.30ต.ค.2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ช่างเทคนิค 6-15พฤศจิกายน2561
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสนับสนุนบริการเป็นอาคารเรือน ณ.22มกราคม พ.ศ.2562
ขออนุมัติประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ขึ้นเว็ปไซต์หน่วยงาน