ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมา ประเภทเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตั้งแต่วันนี้ 16 พ.ค. ถึงวันที่ 26 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมา เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ค. 2559
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2559 [new] ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2559 ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง