สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
สัญญาซื้อขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า200กิโลวัตต์ ณ.วันที่29มีนาคม2562
สัญญาซื้อขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า200กิโลวัตต์ ณ.วันที่29มีนาคม2562
......รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชํ่วคราว ช่างเทคนิค ณ.วันที่4เม.ย2562......
......รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชํ่วคราว ช่างเทคนิค ณ.วันที่4เม.ย2562......
ขออนุมัติประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ขึ้นเว็ปไซต์หน่วยงาน
ขออนุมัติประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ขึ้นเว็ปไซต์หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา