ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 [ย้อนกลับ]
1 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 ตำบลดงขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ตำบลท่าโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ตำบลดอนกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า-19 ตำบลหลุมเข้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยติเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ตำบลห้วยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 ตำบลหนองขาหย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 ตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มีนาคม 2565 รายงาน สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
31 มีนาคม 2565 รายงาน สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2565