วันที่19พ.ย.2562.....................รับสม้ครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(งานทันคกรรม)

รับสม้ครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(งานทันคกรรม)

ไฟลแนบ : 201119102703.pdf
เพิ่มข้อมูลโดย ผู้ดูแลระบบ