ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายกลางและซักฟอก

ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายกลางและซักฟอก
รายละเอียด ตามไฟล์แนบ :


ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 คลิกที่นี้ ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 2 คลิกที่นี้ ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 3 คลิกที่นี้
ไฟลแนบ : -
เพิ่มข้อมูลโดย ผู้ดูแลระบบ