ประกาศการจัดซื้อจัดจัางตาม มาตรา 9 ฯ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมและปรับปรุงระบบประปาบาดาล

ประกาศการจัดซื้อจัดจัางตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมและปรับปรุงระบบประปาบาดาล
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
คลิกดาว์นโหลดไฟล์ที่นี้ ไฟล์แนบ : 256107182013.pdf คลิกที่นี้

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
ไฟลแนบ : -
เพิ่มข้อมูลโดย ผู้ดูแลระบบ