ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจัางและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ประกาศ ณ. วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจัางและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ประกาศ ณ. วันที่ 29 มิถุนายน 2561
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

คลิกดาว์นโหลดไฟล์ที่นี้ ไฟล์แนบ : 256107182040.pdf คลิกที่นี้

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
ไฟลแนบ : -
เพิ่มข้อมูลโดย ผู้ดูแลระบบ